Elmi əsərlər jurnalı-Xüsusi buraxlış (2022)

Mündəricat
Məmmədova Gülçöhrə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun memarlıq irsi 5
Hacıyeva Yeganə Şuşa şəhərinin yenidən qurulması prinsipləri 18
Амензаде Райха Архитектура имаретов Шуши 27
Kərimli Telman İşğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində memarlıq abidələrinin bərpası problemləri 30
Mustafayeva Fidan Tarixi şəhərlərin müasir inkişafında kompozisiya həllinin rolu 34
Jabiyev Qafar Karabakh-land of ancient unique archaeological cultures of the Caucasus 39
Kasimzade Azer, Danis Serra, Nematli Emin Preservation and restoration of the architectural heritage in view of the structural engineering perspective 46
Aliyev Taleh Tigranakert, or Aguen? 69
Mikayılova Mehriban, Ağayeva Nərmin Azərbaycanın işğaldan azad olunan rayonlarında maddi-mədəni irsin hazırkı vəziyyətinə dair 75
Nurməmmədov Məhəmməd 1991- cı ildə Xocalı şəhəri ərazisinə təşkil edilmiş tələbə ekspedisiyası və onun nəticələri 83
Hajiyeva Sabina Azerbaijani town Shusha- monument of history, culture, urban planning and architecture 89
Lombardini Nora Cultural and architectural heritage among the project of conservation, enhancement and local communities’ identity 107
Галимжанова Асия, Глаудинова Мехрибану, Галимжанов Саид Проблема сохранения уникальных памятников петроглифики жетысу 117
De Vita Maurizio Destruction, reconstruction, restoration: from the “project of knowledge” to monuments’ culturaland material return to communities: study cases 122
Kambek Erkan, Tanyeli Gülsüm Mədəni irsin idarəetməsi: mühafizə layihələrinin layihələrin tətbiq sistemi 138
Eti Akyüz Levi Historical buildings turned into museums 149
Abdrassilova Gulnar The potential of architecture in the formation of regional identity: from stimulus to reaction 163
Mine Tanaç Zeren The current discourses in preservation and presentation of archaelogical heritage 170
Humeyra Birol Sustainable preservation strategies in historical city centers: conceptual framework and possibilities for Shusha 180
Huseynov Emir Towns identity in the redevelopment of the Karabakh 188
Quliyev Tahir, Bağırov Bulud, Quliyev Etibar Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının nəqliyyat problemlərinin nəzəri və praktiki tərəflər 194
Məmmədov Nurməmməd, Əkbərova Samirə Qarabağ “Yaşıl” enerji zonası üçün günəş panelləri istilik enerjisi istehsalının qiymətləndirilməsi 197
Vəliyeva Sədaqət Qarabağ şəhərlərinin müasir siması 203
Bağırov Bulud, Şirinzadə İradə Qarabağda şəhərsalma işlərində klinker kərpicinin tətbiqi 206
Çobanzadə İsmayıl Nəqliyyatın tarixi abidələrin mühafizəsi sahəsində yaratdığı problemlər 209
;