Haqqımızda

Təsisçi- Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
Bölmələr- memarlıq, inşaat, mexanika, iqtisadiyyat
Dövriliyi- 1996- ci ildən nəşr olunur,ildə 2 dəfə
Dillər- azərbaycan, rus və ingilis

Jurnalın nömrəsi
Volume of the journal

          1

      2

Məqalələrin son təqdimetmə tarixi
Deadline for submiting article

        15.03

    15.10

Jurnalın nəşr tarixi
Publication date

        15.05
       

  15.12

 

Jurnalın hədəfləri və məqsədləri

Jurnalın əsas məqsədi Azərbaycanın, yaxın və uzaq xarici ölkələrin alimləri, mütəxəssisləri və məzunları üçün memarlıq və inşaat sahəsindəki problemlər barədə elmi tədqiqatlarının nəticələrini dərc etmək üçün imkanlar yaratmaqdır.Jurnalın vəzifəsi qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün müasir texnologiyaların elmdən tikinti sektoruna köçürülməsinin "elmi komponenti"-ni meydana gətirməkdir. Buna görə, jurnalda dərc olunan məqalələrdə həm elmi yeniliyə, həm də praktiki dəyərə diqqət yetirilir.

 

;