Müəlliflərin nəzərinə! 
Elmi Əsərlər jurnalının 2022N2 buraxlışına məqalə qəbulu 
artıq başlamışdır.Məqalələrin qəbulu 15.10.2022-ci il tarixinə qədərdir.

 

;